Wykazy osiągnięć

Wyniki pracy nauczycieli OPP nr 1 z naszymi wychowankami są imponujące! Od roku szkolnego 2001/2002 udało się zdobyć 617 sukcesów w konkursach o różnorodnym zasięgu.

Szczegółowe dane poniżej:

 

K O N K U R S Y      

miejskie

K O N K U R S Y     

rejonowe

K O N K U R S Y     

ogólnopolskie

K O N K U R S Y     

międzynarodowe

RAZEM:
2018/2019  4  9 4  0  17
2017/2018  2 7 5 2  16
2016/2017 1 11 17 2 31
2015/2016 0 10 8 1 19
2014/2015 2 4 9 2 17
2013/2014 5 16 11 3 35
2012/2013 2 11 23 1 37
2011/2012 8 22 15 5 50
2010/2011 23 47 18 7 95
2009/2010 16 14 18 5 53
2008/2009 4 6 7 2 19
2007/2008 5 18 16 4 43
2006/2007 9 13 4 3 29
2005/2006 17 7 5 2 31
2004/2005 5 9 8 0 22
2003/2004 8 8 2 0 18
2002/2003 23 15 4 0 42
2001/2002 21 13 5 3 42
RAZEM: 154 240 180 42 617

 

 

Zestawienia osiągnięć wychowanków:

Rok szkolny 2018/2019 - II semestr

Rok szkolny 2018/2019 - I semestr

Rok szkolny 2017/2018 - I semestr

Rok szkolny 2017/2018 - II semestr

Rok szkolny 2016/2017

Rok szkolny 2015/2016

Rok szkolny 2014/2015

Rok szkolny 2013/2014

Rok szkolny 2012/2013

Rok szkolny 2011/2012 I semestr

Rok szkolny 2011/2012 II semestr

Rok szkolny 2010/2011

Rok szkolny 2009/2010

Rok szkolny 2008/2009

Rok szkolny 2007/2008

Rok szkolny 2006/2007

Rok szkolny 2005/2006

Rok szkolny 2004/2005

Rok szkolny 2002/2003

Rok szkolny 2001/2002

 

Odsłony: 3422