Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 trwa!

ZAPISY NA ZAJĘCIA Zapraszamy na zajęcia proponowane przez naszą placówkę w roku szkolnym 2017/2018. (Oferta będzie na bieżąco uzupełniana!) Przypominamy, że zgodnie z zasadami rekrutacyjnymi w pierwszej kolejności przyjmowani są uczestnicy biorący udział w zajęciach w roku/latach poprzednich i z sukcesem reprezentujący placówkę w konkursach, festiwalach. Grupy tworzone są według wieku i zgodnie z posiadanymi umiejętnościami. Kandydaci do zajęć zostaną przyjęci po spełnieniu kryteriów rekrutacyjnych opracowanych dla poszczególnych typów zajęć. Koło może nie zostać utworzone, jeśli w danym roku szkolnym nie utworzy się grupa w odpowiednim wieku i o podobnym stopniu zaawansowania w minimalnej ilości 16-20 osób lub z przyczyn niezależnych od nas. W miejscu Uwagi prosimy wpisać wiek dziecka oraz wszelkie informacje do nauczyciela. Jeśli rodzic chce zapisać więcej dzieci również może zrobić to w miejscu uwagi! Jeśli chętnych będzie więcej niż proponowanych miejsc brana będzie również pod uwagę kolejność zgłoszeń!

 

 

Odsłony: 680