Przyjaciele OPP nr 1 - rok szkolny 2016/2017

W roku szkolnym 2016/2017 przyznaliśmy tytuł przyjaciela OPP nr 1 następującym osobom:
Pani Dorocie Agnoletto i Panu Bogusławowi Blicharskiemu – za nieocenioną pomoc w organizacji Międzynarodowego Festiwalu Piosenki „World Song” i wsparcie placówki,
Pani Annie Poniewierskiej – za wsparcie realizacji projektu „Animowany Sosnowiec” oraz pomoc w organizacji wystawy laureatów Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Inne Spojrzenie” w Kinie Helios.
Pani Katarzynie Kurpińskiej – za nieocenioną pracę konferansjera podczas uroczystości w placówce
Duetowi Jagoda i Sebastian Wypych za gościnne występy wokalne podczas uroczystości w OPP nr 1
Naszym absolwentom – dawnym uczestnikom Zespołu Wokalnego „Akcent” – za wkład pracy w przygotowaniu części artystycznej i występ wokalny podczas koncertu „Artystycznie dla Hospicjum”: Marcie Rzepce, Elizie Beniowskiej, Bartoszowi Masłowskiemu, Darii Porębskiej, Justynie Porębskiej, Natalii Grucy, Natalii Maciąg, Karolinie Frączek, Mikołajowi Serdyńskiemu oraz Konradowi Bilskiemu (dodatkowo za nieoceniona pracę konferansjera podczas uroczystości w OPP nr 1)
Rodzicom naszych wychowanków: pani Monice Rogali, pani Magdalenie Podleśny, Panu Michałowi Podleśnemu, pani Magdalenie Fili, pani Monice Ciećce, pani Annie Płóciennik, pani Agnieszce Marek, pani Oldze Mice, panu Markowi Kowalczykowi – za pomoc w organizacji imprez okazjonalnych w OPP nr 1.
Radzie Rodziców – Pani Ewie Ryłko- za aktywne pełnienie funkcji Przewodniczącej, Pani Iwonie Szczuce – za aktywne pełnienie funkcji zastępcy przewodniczącej, Panu Mirosławowi Posikacie – za pełnienie funkcji sekretarza oraz pomoc w organizacji uroczystości.

Odsłony: 2076