Partnerzy OPP nr 1

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu realizuje zadania statutowe  we współpracy z organizacjami, placówkami oświatowymi i instytucjami. Podejmowane działania przyczyniają się do podniesienia jakości kształcenia, rozwoju, budowania pozytywnego wizerunku w środowisku lokalnym, a także wspierania wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży. Wśród partnerów w tym zakresie działań należą:

Czytaj więcej: Partnerzy OPP nr 1