O nas

Jesteśmy publiczną placówką oświatowo-wychowawczą. Pracujemy z dziećmi i młodzieżą  zamieszkałą na terenie   naszego miasta, zagospodarowując im wolny czas i  rozwijając ich zainteresowania w różnych dziedzinach sztuki, nauki, sportu i rekreacji. Staramy się wprowadzić na drogę aktywności twórczej nie tylko najbardziej uzdolnione grupy dzieci i młodzieży. Chcemy, aby w naszej placówce każdy wychowanek miał szansę pełnego  rozwoju.

 

 

NASZA DZIAŁALNOŚĆ TO:

 • Prowadzenie różnorodnych zajęć dla dzieci  i młodzieży,
 • Organizacja imprez okazjonalnych (wernisaży wystaw plastycznych, koncertów, przedstawień teatralnych),
 • Organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży (Konkurs Recytatorski „Magia żywego słowa”, Międzynarodowy Konkurs Plastyczny  „Inne Spojrzenie”, Międzynarodowy Festiwal Piosenki „World song”, Grand Prix w tenisie stołowym),
 • Organizacja akcji charytatywnych, pikników środowiskowych,
 • Udział w konkursach, przeglądach.

 

SWOIM WYCHOWANKOM UMOŻLIWIAMY:

 • rozwój zainteresowań i uzdolnień,
 • osiąganie sukcesów w konkursach
 • współpracę w grupie, zespole,
 • ciekawe spędzenie czasu wolnego,

 

 ZAPEWNIAMY:

 • różnorodną ofertę zajęć,
 • dobrze wykwalifikowaną i rozwijającą się   kadrę pedagogiczną,
 • przyjazną atmosferę.

 

Odsłony: 5099