Najczęściej zadawane pytania

Wychodząc na przeciw Państwa pytaniom związanym z naborem na zajęcia do naszej placówki przygotowaliśmy zestaw pytań wraz z wyczerpującymi odpowiedziami. Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi:

Jaka jest odpłatność za zajęcia? Nie ma - zajęcia w OPP są bezpłatne. Obowiązuje jedynie dobrowolna wpłata na konto OPP nr 1. Wpłaty na konto przeznaczane są na zakup pomocy dydaktycznych.

Kto może brać udział w zajęciach?  W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci i młodzież podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, obowiązkowi szkolnemu i obowiązkowi nauki. Koła posiadają swoje kryteria naboru na zajęcia: wiek, umiejętności,  które określane są podczas corocznej rekrutacji na zajęcia.

Kiedy placówka jest czynna? Sekretariat placówki czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, natomiast zajęcia prowadzone są głównie w godzinach popołudniowych. Szczegółowy plan określany jest corocznie na początku września i dostępny jest na tablicach informacyjnych w placówce oraz na stronie Ogniska

Jak można zapisać się na zajęcia do OPP? Warunkiem przyjęcia na zajęcia jest wypełnienie karty zgłoszeń na zajęcia w odpowiednim terminie, określanym corocznie w procedurze naboru i dostępnym na stronie. Karty wydaje nauczyciel prowadzący zajęcia.

Kiedy należy zapisywać dziecko na zajęcia? Poprzez formularz dostępny na stronie (lipiec-sierpień). Wypełnienie formularza oznacza tylko rezerwację miejsca i nie jest jednoznaczne z przyjęciem. Dziecko może nie zostać przyjęte, jeśli nie spełnia kryteriów rekrutacyjnych, lub jeśli nie utworzyła się grupa o zbliżonym wieku lub stopniu zaawansowania. Kartę na zajęcia pobierana jest bezpośrednio u nauczyciela prowadzącego zajęcia.

Czy w ciągu roku szkolnego można dopisać dziecko do grupy?  Tak, jeśli w danym kole są wolne miejsca. Można zatem w ciągu roku szkolnego dopytywać o taką możliwość u nauczyciela prowadzącego zajęcia lub wpisać się na listę rezerwową.

Czy na zajęcia trzeba przynosić swoje przybory, instrumenty, itp. Każda pracownia realizująca swój program zapewnia uczestnikom zajęć większość odpowiednich materiałów, przyborów i sprzętu do pracy. Na zajęcia nauki gry na instrumentach obowiązkowe jest przyniesienie swojego instrumentu.  

W jaki sposób można zapoznać się z ofertą zajęć?
a)    strona internetowa OPP  b) Facebook   c) bezpośrednio u nauczycieli     d) w sekretariacie placówki

Odsłony: 3332