Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), informujemy, że: Ognisko  Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu (Adres; ul. Grabowa 2, 41-200 Sosnowiec, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel: 32-265-11-97)  jest Administratorem Twoich danych osobowych. Inspektorami Danych Osobowych  są pracownicy CUW w Sosnowcu.  Możesz się z nimi skontaktować e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.". Przetwarzanie  danych odbywa się w na podstawie art. 7 lub 8 ustawy o samorządzie gminnym lub art. 4, 4a lub 5 ustawy o samorządzie powiatowym w celu realizacji uprawnień, spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Przetwarzanie danych osobowych w OPP nr 1 jest niezbędne w celu: przeprowadzania działań rekrutacyjnych w placówce na podstawie dokumentu „karty uczestnictwa w zajęciach” oraz „jednorazowej karty uczestnictwa w zajęciach”,  przeprowadzania działań w przyszłych rekrutacjach, wysyłania informacji drogą elektroniczną (newslatter, informacje do rodziców, wychowanków, placówek, szkół, organizatorów konkursów, itp.), w celu przetwarzania danych drogą telefoniczną (np., kontakt z organizatorami konkursów, informacje o laureatach, potwierdzanie imienne przybycia na uroczystości itp.), w celu dokonywania wszelkich zmian (zmiany adresów zamieszkania, numerów telefonów, dokonywanie upoważnień odbioru wychowanka z zajęć itp.) na dokumentach (w formie papierowej) oraz przetwarzania ich podczas prac w systemach informatycznych, np. VULCAN, OSON, SIO, w celu publikacji w mediach, w mediach społecznościowych (strona FB placówki), na stronie internetowej OPP nr 1 (www.opp1.sosnowiec.ehost.pl), w celu przekazywania innym podmiotom przetwarzającym, na podstawie umowy powierzenia z Administratorem Danych Osobowych, w zakresie organizacji konkursów, wystaw, promocji, festiwali, imprez o charakterze kulturowym, okazjonalnym, itp,  w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej , w celu zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną, z możliwością wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów statutowych lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,  w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawiki 2. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.

Odsłony: 1718