„W MAGICZNYM KRĘGU POETYCKIEGO SŁOWA …” czyli o konkursie recytatorskim „Magia żywego słowa”

 

 Współcześnie słowo oznacza bardzo wiele a sama jego wieloznaczeniowość pozwala ujmować zjawiska rzeczywistości w przeróżny sposób, w oparciu o najnowsze metody literackiego dyskursu. Dla kształtującego własne poglądy, myśli, wartości młodego człowieka, przyjmuje ono znaczenie drogowskazu, za którym należy podążać. Słowo posiada wartość samą w sobie, niesie ze sobą pewien ładunek znaczeniowy, pozwalający określać Nam nie tylko własne myśli, dookreślać i wyrażać stany, emocje, uczucia, ale tworzyć wartości naddane, dzięki którym otaczający Nas świat i Nasza rzeczywistość stają się bogate i barwne.

Wchodząc w ten stan – twórczego myślenia, kreowania świata poprzez słowo budujemy przyjemny, przyjazny poetycki świat, w którym wszelkie wartości i stany tj., wiara, nadzieja, prawda, poczucie dosadności i tożsamości, irrealności i realności mają ogromne znaczenie. Pozwalają bowiem młodemu człowiekowi ukształtować własny charakter, utożsamić się z tym co piękne i prawdziwe, a także oddać własne emocje i uczucia poprzez analizę rzeczywistości zawartej w twórczości poetyckiej wielu pisarzy.

O tym, że słowo – słowo pisane – poezja – sztuka przyciągają jak magnez dzieci oraz młodzież z sosnowieckich szkół, wiemy od wielu lat za sprawą Miejskiego Konkursu Recytatorskiego „Magia żywego słowa” organizowanego przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Katowicach. Konkurs został zorganizowany po raz pierwszy w roku 2004/2005 a od roku 2007 posiada status eliminacji miejskich Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Mały OKR”.

W projekcie zaprezentowało się już wielu uczniów w następujących kategoriach wiekowych: uczniowie klasy I-III szkół podstawowych, uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych oraz młodzież gimnazjalna. Zadziwiające jest, iż tak młodzi ludzie biorący udział w projekcie odznaczają się ogromną wrażliwością, pewnym zmysłem odczuwania i analizowania rzeczywistości, a zatem przekazywania emocji w sposób klarowny, dojrzały, zaskakujący. To dowód na to, że „literatura nie rdzewieje” i nadal jest ważnym elementem w procesie dydaktyczno-wychowawczym, skłaniającym do refleksji, pobudzającym do działania i twórczej aktywności. Należy także pamiętać o stopniu trudności utworów poetyckich wybieranych przez wykonawców podczas konkursu.

Poziom analizy dzieła jest zawsze wysoki i ten fakt zadziwia samych członków jury, którzy przekonują się każdego roku, o profesjonalizmie i niezwykłych predyspozycjach uczestników „Magii żywego słowa”. W skład jury wchodzą aktorzy Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie, instruktorzy teatralni oraz poloniści. Powołana przez Organizatorów komisja bierze pod uwagę: dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów, ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika oraz wieku), oryginalność interpretacji, kulturę słowa i ogólny wyraz artystyczny.

Od siódmej edycji co roku Konkurs posiada motto przewodnie. Dotychczasowe tematy brzmiały następująco:

- rok szkolny 2010/2011 - "Leksykon uczuć",

- rok szkolny 2011/2012 - "Świat oczami dziecka",

- rok szkolny 2012/2013 - "Hej, przygodo!",

- rok szkolny 2013/2014 - "Świat w krzywym zwierciadle",

- rok szkolny 2014/2015 - "Katalog wartości, czyli drogowskazy w poezji i prozie",

- rok szkolny 2015/2016 - "Zaczarowane lub prawdziwe - czyli motywy podróży w poezji zaklęte”,

- rok szkolny 2016/2017 - „ Fantasmagoryczne marzenia, senne zjawy i widziadła, uśpione krainy dziecięcej wyobraźni".

- rok szkolny 2017/2018 - " „Co nam w duszy gra? - poezja wielkich uczuć i emocji”

Wszystkim dotychczasowym oraz przyszłym uczestnikom konkursu „Magia żywego słowa” życzymy radości w obcowaniu z poezją oraz zapału do dalszej twórczej i wzniosłej pracy.

Ewelina Niedziela

Wicedyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu

 

 

Zestawienie ilości uczestników Konkursu Recytatorskiego "Magia żywego słowa' we wszystkich edycjach:

Rok szkolny

numer edycji 

Temat przewodni Konkursu

Kategoria 

klasy

   I-III     

Kategoria

klasy IV-VI   

Kategoria

gimnazjum

Kategoria

iceum  

 Razem 

I

2004/2005

 xxx 12 15  48 11  85

II

2005/2006

xxx  10 13  46  14 83

III

2006/2007

xxx  26 49 33 xxx  108

IV

2007/2008

xxx  36 40 22 xxx  98

V

2008/2009

xxxx  23 53 30  xxx 106

VI

2009/2010

xxxx  36 49  31  xxx  116

VII

2010/2011

Leksykon uczuć  52  22 35  xxx  109

VIII

2011/2012

Świat oczami dziecka 53 32 38 xxx  123

IX

2012/2013

Hej, przygodo!  23  35 33 xxx 91

X

2013/2014

Świat w krzywym zwierciadle  40  32  33  xxx 105

XI

2014/2015

Katalog wartości, czyli …..

drogowskazy w poezji i prozie

 53 36  56  xxx 145

XII

2015/2016

"Zaczarowane lub prawdziwe -

czyli motywy podróży w poezji zaklęte”,

 58  36  38 xxx  132

XIII

2016/2017

„ Fantasmagoryczne marzenia,

senne zjawy i widziadła, uśpione

krainy dziecięcej wyobraźni".

 39 14 27 xxx  80

 XIV

2017/2018

Co nam w duszy gra? - poezja wielkich uczuć i emocji 70 60  37 xxx 167
   Razem         1545
Odsłony: 650