Koło informatyczne "ENTEREK"

Zajęcia mają na celu popularyzację informatyki wśród dzieci. Różne formy prowadzenia zajęć dają uczestnikom możliwość doskonalenia umiejętności w zakresie redagowania tekstów, projektowania plakatów, wizytówek, zaproszeń, tworzenia własnej grafiki, oraz prezentacji multimedialnych.

Uczestnicy kół są autorami wielu prac plastycznych, poznają zasady bezpiecznej pracy z komputerem oraz uczą się zasad odpowiedzialnego, zgodnego z „netykietą” korzystania z Internetu.

Przykładowe prace uczestników koła:

Odsłony: 797