Dziecięcy Zespół Wokalny "GRANDA"

Dziecięcy Zespół Wokalny "GRANDA" skupia w sowich szeregach uzdolnione muzycznie dzieci w  wieku 6-10 lat. Na zajęciach dzieci poznają nowe piosenki pełne bogatych treści i melodii, dostosowane do ich możliwości głosowych,  kształcą dykcję, emisję głosu, uczą się zgodnej współpracy w grupie poprzez ćwiczenia i zabawy oparte na rytmice, melodyce piosenek i utworów muzycznych. Dzieci uczą się także śpiewać z wykorzystaniem mikrofonów a także „odnajdywać się”  i poruszać na prawdziwej scenie przy prawdziwej widowni. Młodzi uczestnicy  także rozwijają swoje umiejętności taneczne na prostych choreografiach. Nasz zespół wokalny to przede wszystkim okazja do rozwijania talentu wokalnego, ale także wspaniała zabawa, nawiązywanie nowych przyjaźni i spędzanie czasu wolnego wśród rówieśników. W programie zajęć znajduje się także udział w koncertach, konkursach, pokazach i festiwalach, które są możliwością do prezentacji umiejętności naszych podopiecznych. W repertuarze nie zabraknie piosenek dziecięcych, okazjonalnych, ale również znanych przebojów, które porwą każdego słuchacza. Część piosenek wykonywana jest w języku angielskim, dzięki czemu nasi uczniowie wzbogacają również swoje predyspozycje językowe. 

Opiekunem zespołu jest Pani Aleksabdra Jabłońska-Błokowska.

Zapraszamy dzieci lubiące śpiewać, pragnące rozwijać swoje zdolności muzyczne do wstąpienia w szeregi zespołu.

Odsłony: 1641