Zespół Wokalny "TRIOLA"

Śpiewać każdy może... W zespole "Triola" wszystkie chętne dzieci do nauki śpiewania mogą zdobyć odpowiednie ku temu umiejętności. Pogłębiamy umiejętności rytmiczne, ćwiczymy poprawną dykcję (wymowę), pracujemy nad prawidłowym prowadzeniem melodii. Uczymy się piosenek dostosowanych do wieku i zainteresowań grupy, a także piosenek tematycznych, związanych z kalendarzem wydarzeń w placówce. Zdobyte umiejętności pokazujemy szerszej publiczności podczas występów na terenie placówki i poza nią. Na zajęcia zapraszamy wszystkich chętnych, w szczególności uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Do zobaczenia!

 

Nauczyciel prowadzący: Katarzyna Kożuch

 

Odsłony: 806