Warsztaty muzyczne

Na Warsztatach Instrumentalnych spotykają się chętni do nauki gry na gitarze, na ukulele, młodsze dzieci grające na prostych instrumentach perkusyjnych, a także dzieci śpiewające. Zajęcia odbywają się w grupach ok. 5-osobowych raz w tygodniu przez 45 minut. Uczestnicy poszczególnych grup są ze sobą dopasowani pod względem wieku i stopnia zaawansowania. Na zajęciach uczymy się grać i śpiewać różne piosenki, które wybieramy pod względem wieku i zainteresowań grupy. Nauka gry polega na grze akordowej (tzw. chwytami), w szczególnych przypadkach uczymy się grać z nut. W trakcie roku szkolnego gitarzyści akompaniują solistom lub zespołowi wokalnemu podczas występów w placówce i poza nią. Na zakończenie roku szkolnego wszyscy występują na koncercie końcoworocznym, pokazując zdobyte umiejętności.

{youtube}https://www.youtube.com/watch?v=Q0Q2vtEoEQQ{/youtube}

Nauczyciel prowadzący: Katarzyna Kożuch

Odsłony: 1521