Koła języka angielskiego

Akademia Malucha - język angielski dzieci 6-7 lat
Zajęcia skierowane są do dzieci rozpoczynających naukę języka. Uczestnicy tych zajęć będą mogli poznawać język angielski poprzez ćwiczenia ustne bazujące na prostym słownictwie, rymowankach, wyliczankach, quizach i zabawach ruchowych.

Koła językowe- gr I i gr II, język angielski, dzieci 7-8 oraz 8-9 lat
Zajęcia adresowane do dzieci w wieku 7-8-9 lat mających już wstępne doświadczenie językowe, zainteresowanych dalszym pogłębianiem wiedzy, udoskonalaniem swoich umiejętności lingwistycznych w celu sprawnego posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach dnia codziennego, rozwijając takie sprawności jak słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie w obcym języku.

Odsłony: 2168